Konekt & MIEX

MIEX is een beweging die able-ism in de samenleving tegen gaat. Zo werken we aan gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking.

Wat doet Miex?

Tegen 2025 is het voor iedere burger vanzelfsprekend dat mensen met een beperking mee de samenleving bepalen.

Miex stelt ‘latten’ in vraag die geïnstalleerd worden in de samenleving.
Latten sluiten mensen uit. We kijken naar alternatieven om deze discriminatie geen kans meer te geven.
Miex verzet zich tegen able-isme. Dat is discriminatie op basis van je mogelijkheden.

Met Miex werken we aan gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking.
We zetten in op:

  • Sensibilisering: acties en campagnes opzetten, mensen mobiliseren
  • Beleidsbeïnvloeding: het beleid bewust maken van onbedoelde drempels
  • Educatie: reguliere organisaties en overheden ondersteunen om inclusief te werken

Miex is lid van de netwerkorganisatie Konekt.​

Je wordt elke dag gemeten. Je moet voldoen
en je aanpassen aan de heersende normen,
in alle domeinen van de samenleving.

Wat is het effect van deze maatstaf?
En wie bepaalt ze?

Miex zet aan tot nadenken. Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat iedereen kan participeren
aan een inclusieve samenleving?

Onze missie: tegen 2025 is het voor iedere
burger vanzelfsprekend dat mensen met een
beperking mee de samenleving bepalen
.
 

ESF investeert in je toekomst